Kineticus

Исхрана и суплементација

 

- индивидуални начини на исхрана кај спортисти и кај сите останати според телесен состав одреден со биоелектрична именданса, интолеранција на храна, пополнет прашалник за навиките на исхрана и биохемиски параметри добиени со земање на венска крв. Континуирано следење на промените во телесниот состав на месечно ниво по добиениот индивидуален начини на исхрана
- совети за суплементација и избегнување на допинг стапици во спортот