Kineticus

- Специјалистички преглед

 

- Го спроведуваат два специјалисти по спортска медицина, доктори на медицински науки, избрани доценти
- Користење на современа ехо дијагностика на мускуло - скелетнтиот систем

spec preg1spec preg2